Kindlustustoetuse saajad 2010
          Määramisotsuse  
          kinnitamise
Jrk nr Taotleja nimi Kliendi ID Taotluse number Kindlustusrisk kuupäev
1 AS PEREVARA 431 1086842 loomahaigus 11.08.2010
2 AS TARTUMAA MAAMEES 1236 1086845 loomahaigus 11.08.2010
3 ANDRUSE-JÜRNA TALU 3200 1084785 loomahaigus 11.08.2010
4 AVO PRUUL 64187 1086888 loomahaigus 11.08.2010
5 FINKRE MAAPARANDUSE OÜ 91724 1086847 loomahaigus 11.08.2010
6 KASE TALU 1713 1086848 loomahaigus 11.08.2010
7 LAPITE TALU 62889 1086849 loomahaigus 11.08.2010
8 MÄEOTSA TALU 6275 1086989 loomahaigus 11.08.2010
9 MARTTI NÕU 118480 1084444 loomahaigus 11.08.2010
10 OÜ KAISMA 920 1084437 loomahaigus 11.08.2010
11 OÜ KÕPSTA SEAFARM 93430 1084442 loomahaigus 11.08.2010
12 OÜ RAHKLA FARM 1079 1084441 loomahaigus 11.08.2010
13 OÜ SURJU PM 907 1084439 loomahaigus 11.08.2010
14 LAPITE FARM 98127 1086846 loomahaigus 11.08.2010
15 ROIGUMÕISA OÜ 965 1084786 loomahaigus 11.08.2010
16 SAAREAUGU TALU 2948 1086991 loomahaigus 11.08.2010
17 KUUSIKU TALU 5481 1084609 loomahaigus 11.08.2010
18 PAEVÄLJA TALU 2943 1084864 loomahaigus 11.08.2010